mssql sqlserver in关键字转换为=关键字的用法


摘要:
下文讲述将sql脚本中in关键字转换为=号的用法分享,如下所示:
实验环境:sql server 2008 R2


例:

 select info  from maomao365 where info in('sqlblog','sql教程','猫猫小屋');
 ----转换为
 select info  from maomao365 where info ='sqlblog' or info = 'sql教程' or info ='猫猫小屋'